Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: shankaravara pankajakara (note)


shankara vara pankaja kara
raagam: shankaraabharaNam

29 dheera shankaraabharaNam mela
Aa: S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: roopakam
Composer: Muttuswaami Dikshitar
Language: Sanskrit

shankaravara pankajakara shambhO dEva pashupatE OmkAra sutanO

shrI kAncInagarapatE EkAmrEsha guruguhAdi janaka mAm pAhi shrI


Meaning:


first | previous | next

Contact us

updated on 05/30/2006