Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: shakti sahita gaNapatim (note)


shakthi sahitha gaNapathim
raagam: shankaraabharaNam

29 dheera shankaraabharaNam mela
Aa: S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: tishra Eka
Composer: Muttuswaami Dikshitar
Language: Sanskrit

shakti sahita gaNapatim shankarAdi sEvitam
virakta sakala munivara sura rAja vinuta sEvitam

bhaktALipOSakam bhavasutam vinAyakam
bhaktimuktipradam bhUSitAngam raktapadAmbujam bhAvayAmi


Meaning:


first | previous | next

Contact us

updated on 05/30/2006