Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Some Carnatic ragas beginning with B, and information about them:

Go to ragas beginning with:
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V W Y

bAlacandrika

bAlahamsa

bahudAri

bandhuvarALi

  45 shubhapantuvarALi janya
  A: S M2 S N3 D1 P M2
  Av: D1 M2 G2 R1 S
  Songs:
   Punya charitra kirtanam-Adi-C.S.Shivaramakrishna Bhagavatar
  Film songs:

bangALa

basant bahAr

  51 kAmavardhani, 22 kharaharapriyA janya
  A: S M2 P G3 M2 N3 D1 N3 S
  Av: R2 S N2 D2 P M1 G2 M1 G2 R2 S
  Songs:

  Film songs:
   kAlaiyum nIye (tEnilavu)

bEgaDa

behAg

behAg dEshikam

  29 dhIra shankarAbharaNam janya
  A: S R2 G3 M1 M2 P D2 N3 S
  Av: S N3 D2 P M2 M1 G3 R2 S
  Songs:

  Film songs:

bhAgEshri

bhAgyashabari

bhAnucandrika

  8 hanumatODi janya
  A: S M1 D1 N2 S
  Av: S N2 D1 M1 G1 S
  Songs:
   Bhajare mohana-Rupaka-Jayachamaraja Wadiar
  Film songs:

bhAnudhanyAsi

  45 shubhapantuvarALi janya
  A: S R1 G2 M2 N3 D1 N3
  Av: D1 P M2 G2 R1 S N3 S
  Songs:
   Nijada nija ninante-K/Chapu-H.Yoganarasimham
  Film songs:

bhAnukIravANi

  45 shubhapantuvarALi janya
  A: S R1 G2 M2 P D1 N3 S
  Av: S N3 D1 M2 G2 R1 S
  Songs:
   Ummai pol attai eduttu-Adi-Marimutta Pillai
  Film songs:

bhAnumanjari

bhAnupriya

  21 kIravANi janya
  A: S R2 G2 D1 N3 S
  Av: S N3 D1 G2 R2 S
  Songs:
   Bhanu priyasani-Adi-Alattur Vijayakumar
  Film songs:

bhArati

bhAshini

  56 shhanmugapriyA janya
  A: S G2 R2 G2 M2 P D1 N2 S
  Av: S N2 D1 P M2 G2 R1 S
  Songs:
   Are shrirangapura nivasa (g)-Triputa-Govindacharya
  Film songs:

bhAvapriyA (bhavAni)

bhAvini

  15 mAyamALava gowLa janya
  A: S G3 M1 P D1 N3 S
  Av: S N3 D1 P M1 G3 S
  Songs:
   Daya judaga rada-Adi-Spencer R.Venugopal
  Film songs:

bhAvya

  janya
  A:
  Av:
  Songs:
   Samana rahite lalite-Rupaka-Spencer R.Venugopal
  Film songs:

bhadratODi

  8 hanumatODi janya
  A: S R1 G2 M1 D1 S
  Av: S N2 D1 P G2 S
  Songs:
   Mahishasura mardini-Adi-C.Rangiah
  Film songs:

bhagavatapriya

  22 kharaharapriyA janya
  A: S R2 G2 M1 P N2 S
  Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S
  Songs:
   Punyam kim vipanyam-Adi-C.S.Shivaramakrishna Bhagavatar
  Film songs:

bhagavataranjana

  64 vAcaspati janya
  A: S R2 M2 P D2 N2 S
  Av: S N2 D2 P M2 G3 R2 S
  Songs:
   Purna purushottamam bhaje-Adi-C.S.Shivaramakrishna Bhagavatar
  Film songs:

bhagavatpriya

  22 kharaharapriya janya
  A: S R2 G2 M1 R2 M P D2 N S
  Av: S N2 D2 P M1 R2 S
  Songs:
   Muni samstutam vande-Adi-C.S.Shivaramakrishna Bhagavatar
  Film songs:

bhairavam

bhairavi

bhaktapriya

  16 cakravAkam janya
  A: S G3 M1 P D2 N2 S
  Av: S N2 D2 P M1 R1 M1 G3 S
  Songs:
   Vinayakam bhajeham-Rupaka-R.K.Suryanarayana
  Film songs:

bhaTiyAr

bhimpalAs

bhinnapancamam

bhinnapauaraLi

  49 dhavalAmbari janya
  A: S M2 P D1 N1 D1 S
  Av: S N1 D1 P M2 G3 S
  Songs:

  Film songs:

bhinnashaDjam

bhOgasAvEri

  37 sAlagam janya
  A: S R1 M2 D1 N1
  Av: D1 P M2 G1 R1 S
  Songs:

  Film songs:

bhOgavasantA

  51 kAmavardhani janya
  A: S R1 G3 M2 D1 N3 S
  Av: S N3 D1 M2 G3 R1 S
  Songs:
   Pahi shri rajarajeshvari-Triputa-Jayachamaraja Wadiar
  Film songs:

bhOgIshwari

  64 vAcaspati janya
  A: S R2 G3 P D2 N2 D2 S
  Av: S N2 D2 P M2 G3 R2 S
  Songs:
   Natajana palini-Adi-N.S.Ramachandran
  Film songs:

bhOgi

  7 sEnAvati janya
  A: S G2 M1 P D1 N1 D1 S
  Av: S N1 D1 P M1 G2 S
  Songs:
   Are surasannuta-Triputa-Govindacharya
  Film songs:

bhUpALam

bhUpALapancama

  39 jhAlavarALi janya
  A: S G1 R1 G1 P M2 D1 S
  Av: S P D1 M G1 R1 S
  Songs:
   Bhaja govindam-C/Triputa-Wadiar
  Film songs:

bhUpALi

bhUpkalyANi

  65 mEca kalyANi janya
  A: S R2 G3 P D2 S
  Av: S N3 D2 P M2 G3 R2 S
  Songs:

  Film songs:

bhUshAvaLi

bhujAngini

  16 cakravAkam janya
  A: S R1 G3 M1 D2 N2 S
  Av: S N2 D2 M1 G3 R1 S
  Songs:
   Eduta nunnavu vide-Annamacharya
  Film songs:

bhuvanagAndhAri

bhuvanamanOhari

  janya
  A:
  Av:
  Songs:

  Film songs:

bibhAs

bilahari

bilaskhanitODi

  8 hanumatODi janya
  A: S R1 G2 P D1 S
  Av: S R1' N2 D1 M1 G2 R1 G2 R1 S
  Songs:
   kaNDE kaNDE - PD
  Film songs:


  A Hindustani raga, sung 9am-12pm, of Bhairav ThAt.

bindumAlini

bowLi

bowLi rAmakriya

  15 mAyamALava gowLa janya
  A: S R1 G3 P D1 S
  Av: S N3 P D1 P M1 G3 R1 S
  Songs:

  Film songs:

brindAvana sAranga

brindAvani

budhamanOhari

budharanjani

Go to ragas beginning with:
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V W Y


Return to Ragas

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 07/23/2016